Præsidieskifte i klubåret 2020/21

Præsidiet 2020 / 21 (Fra venstre mod højre) Mogens Andersen, præsident Verner Rud Nielsen, vicepræsident Christen Olesen, sekretær Ej på billedet skatmester Hans Jørn Refsgaard

I forbindelse med et spændende åbningsarrangement med rundvisning i Christianskirken, Fredericia har der netop været skiftedag i klubbens ledelse.

Klubpræsident er fortsat Mogens Andersen, til vicepræsident tiltrådte Verner Rud Nielsen og sekretær Christen Olesen mens Hans Jørn Refsgaard Jørgensen fortsætter som skatmester (ikke med på billedet).

Et af klubbens store udfordringer er fortsat at supportere DANMISSION med tøjindsamling, tøjsortering og styring af ind- og udlevering af møbler, isenkram og tøj på lageret i Vinding.

Klubbens medlemsudvalg arbejder fortsat med etablering af en ny Y’s Men’s Club i Vejle og Omegn, idet dette arbejde i foråret blev sat på stand by p.g.a. Corina-epidemien. Interesserede i at være med i opstarten af den nye Y’s Men’s Club kan henvende sig via klubbens hjemmeside www.Vejle2.ysmen.dk/bliv-medlem.

Planlægning, tegning og distribution af årets Y’s Mens Julekalender er allerede skudt i gang.

Klubbens medlemmer og ledsagere er endvidere engageret i omdeling af Vinding Sogns kirkeblad.

Overskuddet fra aktiviteterne går efter ansøgning til lokale børne- og ungdomsorganisationer samt nationale og internationale projekter.

Et af klubbens medlemmer – Ulrik Lauridsen – har i 2019/20 bestridt posten som såkaldt Area-præsident for Europa. Et af resultaterne heraf er at klubben nu har fået en hollandsk venskabsklub i byen Zwolle. Initiativtageren til klubben er Martin Vosjan, der tidligere har besøgt Vejle i forbindelse med et udviklingsseminar.

 

Tilbage til nyhedslisten