Klubbens liv

Vejle Y's Men's Club 2 har følgende formål:

  • dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste,
  • holde medlemmerne orienteret om, og engageret i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender,
  • opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen, 
  • støtte aktiviteterne i det lokale KFUM & KFUK og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste, og ved forenede anstrengelser, og
  • støtte internationale Area og Regionale projekter i bevægelsen.