Sammensætning

Præsidiet er valgt for ét år, og er i klubåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 sammensat således:

Præsident Mogens Andersen

e-mail mogens.andersen11@gmail.com tlf. 4014 1836

Vicepræsident Verner Rud Nielsen

e-mail vrn@fibermail.com tlf. 4080 3234

Sekretær Christen Olesen

e-mail: fidal@mail123.dk tlf. 6131 2191

Skatmester Hans Jørn Refsgaard Jørgensen

e-mail: hjrast@sol.dk tlf. 5146 9823