Sammensætning

Præsidiet er valgt for ét år, og er i klubåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 sammensat således:

Præsident Mogens Andersen

e-mail mogens.andersen11@gmail.com tlf. 4014 1836

Vicepræsident Christen Erik Pedersen

e-mail christen_pedersen@hotmail.com tlf. 2682 0952

Sekretær Tage Mortensen

e-mail: hannetage@stofanet.dk tlf. 6063 2953

Skatmester Hans Jørn Refsgaard Jørgensen

e-mail: hjrast@sol.dk tlf. 5146 9823